top of page

דורון ניהול מבנים פועלת לקביעת סטנדרטים למען שלום הדיירים

כדי למנוע מקרים מזעזעים כמו הנפילה והפציעה של אמו של השחקן שרון אלכסנדר בעת תרגיל פיקוד העורף משום שלא ידעה שאין זו אזעקת אמת - פנינו אל פיקוד העורף, האגודה לתרבות הדיור, משרד הרווחה והביטחון החברתי והמשרד לשוויון חברתי בבקשה לחייב חברות ניהול להפיץ את הודעות פיקוד העורף באופן יזום.


דורון ניהול מבנים עושה זאת כבר כיום מתוך מחוייבות חברתית ואזרחית לניהול מבנים אחר ולקביעת סטנדרטים גבוהים למען שלום וביטחון הדיירים היקרים.


אנו קוראים לשאר חברות הניהול ללכת בעקבותינו.הפניה של דורון ניהול מבנים


המקרה המזעזע שקרה לאמו של השחקן שרון אלכסנדר. אנו פועלים למנוע מקרים כאלה.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page