top of page

המהפך בבניין המוזנח

עודכן: 23 באוג׳ 2022המהפך בבניין המוזנח לפני ואחרי דורון ניהול מבנים

כעת היינו צריכים לצאת להפסקה לצורך שיפור הגביה וצבירת משאבים להמשך. באמצעות עבודה מאומצת משותפת עם בעלי הדירות והאגודה לתרבות הדיור (הצוות הנפלא של סניף גבעתיים: חגית כוכבי, ג'קי אשכנזי, חנה הכט ועו"ד נירה בנימין - בלעדיהם זה לא היה קורה) - הצלחנו להביא את הבניין לראשונה למצב של גביה כמעט מלאה תוך הידברות וגישור עם סרבני התשלום.


רק דירה אחת יוצאת מן הכלל סירבה לשתף פעולה ולשלם דמי ועד בית כחוק. אומנם גילינו נחישות ואורך רוח, אך משכלו כל הקצין, נאלצנו להגיש תביעה משפטית נגד הבעלים לתשלום חובם לוועד הבית.


כשהרוב משלמים, כל אחד משלם פחות. בזכות השיפור הניכר בגביה, הפחתנו את דמי ועד הבית לדיירים, שכעת כבר אינם צריכים לממן סרבני תשלום.


בזכות התהליך שעברנו והשיפור הניכר בחזות הבניין וניהולו התקין וההוגן, בעלי הדירות והדיירים הסכימו להתגייס למטרה המשותפת - הפיכת הבניין לבית.


המהפך בבניין המוזנח לפני ואחרי דורון ניהול מבנים

משהצלחנו לצבור יתרה בחשבון הבנק של ועד הבית, נתפנינו להמשיך במלאכה בה התחלנו - הקמת הגינה. הקדשנו זמן לאיסוף הצעות מחיר וניהלנו מיקוח עם ספקים. הכל כדי לחסוך לבעלי הדירות כסף ולעשות את המירב שניתן במחיר צנוע תוך שימוש ביתרה הקיימת ללא גביה מיוחדת.


הותקנה מערכת השקיה, נשתלה גדר חיה של שיחי היביסקוס, פוזרו קערות פרחים והוצבה גדר במבוק באזור בו לא היה ניתן לשתול גדר חיה עקב הצללה. כמו כן בוצעו עישוב, גיזום וסידור של הגינה.


כעת לראשונה יש לבניין גינה נעימה ומזמינה לנוי, הירגעות והרחבת הדעת.


שנה אינטנסיבית מאוד של עבודה עברה עלינו, וכעת אפשר להתחיל ליהנות מתוצאותיה. בדרך היו עמיתים שיעצו לנו לעבור לבניינים קלים יותר לניהול. לפרקים אפילו אנחנו תהינו, האם בכלל אפשר להצליח בניהול בניין כל כך קשה. המאמץ וזמן העבודה הרב שהושקע אומנם לא היו כלכליים, אך האתגר שלקחנו על עצמנו היה שווה בזכות פירות העבודה.


התמונות מדברות בעד עצמן. נגד כל הסיכויים הגשמנו את יעודנו - הפכנו אפילו את הבניין הזה לבית. בכך תרמנו לרווחת הדיירים ולאיכות חייהם, כמו גם להעלאת ערך הנכסים.


המהפך בבניין המוזנח לפני ואחרי דורון ניהול מבנים

תנו בלייק והמשיכו לעקוב!

 


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page